Дефиниции на термини, използвани в уебсайта www.merianpalace.com

Условия – условия за използване на сайта www.merianpalace.com, предлаганите от него услуги и общи условия за ползване на услугите в хотел Мериан Палас;
Резервация – резервация на хотелско настаняване;

Мероприятие – ползване на услуги предлагани в мястото на настаняване; хотелско настаняване; конферентни услуги;допълнителни услуги; ползване на ресторант; ползване на услуги по предварителна договорка.

Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Хотел Мериан Палас според настоящите Условия;

Лични данни – данни от документ за самоличност на Потребителя /лична карта или паспорт/, телефонен номер, електронна поща или адрес за кореспонденция;
Хотел – обекта Хотел Мериан Палас, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България;
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелския обект;

Фирмени данни:

МАГИ ГРУП ООД

Булстат: BG123077074

Седалище и адрес на управление:

гр. Стара Загора, Бул. Руски 8

МОЛ: Марияна Касеева

Адрес за упражняване на дейността и кореспонденция:
гр. Стара Загора, Бул. Руски 8

ЛИЧНИ ДАННИ

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

Предоставените от всеки гост данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация се използва само и единствено във връзка с направените резервации и не се предоставя за други цели.

Хотел Мериан Палас има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите направят резервация или запитване.

Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.merianpalace.com  може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, телефон и електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Хотел Мериан Палас  услуги.

Хотел Мериан Палас  гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те ще бъдат използвани само за следните цели:

 • установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане;
 • издаване на фактура;
 • помощ при попълване на резервационната форма
 • информиране относно цени или услуги;
 • предоставяне на услуги и поддръжка;
 • известяване за нови услуги или продукти;

Хотел Мериан Палас полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.merianpalace.com , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Можете да посещавате нашия сайт www.merianpalace.com , без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират само ако ги предоставяте доброволно при правене на резервация или изпращане на запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл и телефонен номер за връзка.

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена и др.), Вие се съгласявате и с общите условия на сайта. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период. Предаване на Вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за нас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Информацията ще Ви бъде предоставена своевременно. Имате право личните ви данни да бъдат коригирани, блокирани и заличавани в съответствие с нормативните разпоредби.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Хотел Мериан Палас има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Хотел Мериан Палас се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията, запитване или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • в други посочени в закона случаи;

Общи условия за ползване на сайта www.merianpalace.com

Съдържанието на уебсайтa на Хотел Мериан Палас, начина на подредба и структуриране на информацията, са изключителна собственост на Хотелиера и са защитени от Закона за авторското право, и сродните му права. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa под каквато и да е форма, без писменото съгласие на Хотелиера е забранено и представлява закононарушение.
Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.
Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или материали или такива, насърчаващи криминални действия или съдържащи зловреден софтуер или друг вид вреда.
Потребителят носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa www.merianpalace.com

Промяна на правилата за ползване на сайт и актуализиране на информацията:

Хотел Мериан Палас запазва правото си  да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да се гарантира. Хотел Мериан Палас не поема  отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Хотелиерът може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. Хотелиерът не гарантира, ако работата на www.merianpalace.com бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ или резервация на МЕРОПРИЯТИЕ
  1. Резервация в Хотел Мериан Палас може да направите по един от следните начини:
   чрез e-mail: office@merianpalace.com;
   на телефон: +35942611100; +359884163615
   чрез резервационната форма на сайта: www.merianpalace.com
   на място в хотел Мериан Палас
  2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
   Заявката за резервация следва да съдържа следната информация:името и фамилията на госта, точни дати на пристигане и заминаване, телефон и имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости.
  3. Потвърждение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В него ще са описани типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума.
  4. В e-mail с потвърждението по преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена част от сумата или цялата сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Не по – късно от  5 (пет) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок), клиента следва да плати посоченият изискуем депозит. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.
  5. Като изискуем гарантиращ депозит при резервации касещи  пакетни и празнични предложения, периоди на висока заетост, фестивали по преценка на хотела, може да бъде посочена сума в размер на 100 (сто) % от сумата на резервацията. Не по – късно от  5 (пет) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок), клиента следава да плати посоченият изискуем депозит.
  6. След като получим сумата по гарантиращият депозит,  на посоченият от Вас e-mail ще изпратим фактура за постъпилото плащане, а Вашата резервация ще се счита за валидна и ПОТВЪРДЕНА.
  7. Ако плащането не бъде извършено в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.
  8. Когато клиент направи резервация в хотел Мериан Палас, се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в нашия хотел.
 2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ или резервация на МЕРОПРИЯТИЕ
  1. Ако желете да анулирате  направена от Вас резервация, това може да стане по един от следните начини:
   чрез e-mail: office@merianpalace.com
   на телефон : +35942611100; +359884163615
  2. 20 (двадесет) или повече дни преди датата на настаняване , ако клиента желае да анулира потвърдена резервация, не дължи неустойка и сумата платена, като гарантиращ депозит ще бъде възстановена в срок до 30 работни дни след анулацията.
  3. При анулация в срок  от 20 (двадесет)  до 10 (десет) дни преди датата на настаняване или  в случай на непристигане  в деня на настаняването, клиента дължи неустойка в размер на  50% от сумата платена като гарантиращ депозит.
  4. При анулация в срок по-кратък от 10 (десет) дни преди датата на настаняване или  в случай на непристигане  в деня на настаняването, клиента  дължи неустойка в размер на сумата платена като гарантиращ депозит, а резервацията ще се счита за анулирана.
  5. Хотел Мериан Палас запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини.
   В тези случаи хотелиерът:
   Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
   Възстановява платения от клиента депозит в  срок от 30 (тридесет) работни дни, считани от  датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.
 3. ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА ИЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ
  1. В случай на желана от вас промяна на вашата резервация след като сте получили потвърждение, е възможно според наличностите на свободни стаи и възможност на Хотел Мериан Палас да предостави услугите за  новия избран период.
 4. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
  1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
   Настаняване: след 14:00 ч.
   Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
   При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:
   при освобождаване на стаята до 18:00  часа се дължи такса, по преценка на хотел;
   при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер  на  100 (сто)% от стойността на нощувката.
  2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.
  3. Децата ненавършили 7 години се настаняват безплатно на допълнително легло в двойна стая, при наличието на двама пълноплащащи възрастни.
  4. Децата навършили 7 години, но ненавършили 12 години се настаняват в двойна стая срещу доплащане от 40.00 лв/ден на допълнително легло на база нощувка и закуска при наличието на двама пълноллащащи възрастни.
  5. Децата, навършили 12 години и възрастните се настаняват в двойна стая срещу доплащане от 40.00 лв/ ден на допълнително легло на база нощувка и закуска при наличието на двама пълноплащащи възрастни.
  6. При настаняване на възрастен и дете в двойна стая на редовни легла, отстъпка от цената на стаята не е предвидена.
  7. В хотела  се приемат дребни домашни любимци по преценка на хотелиера.
  8. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.
 5. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
  1. Цените за настаняване в Хотел Мериан Палас са посочени на официалния сайт на хотела: www.merianpalace.com.
 6. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
  1. В брой в хотела /в български лева/.
  2. С дебитна или кредитна карта в хотела.
  3. С банков превод по следната банкова сметка в лева
  4. С банков превод по следната банкова сметка в евро
 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  1. +35942611100; +359884163615  се  задължава  да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.
  2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.
  3. Хотел Мериан Палас  не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
  4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.
  5. Всички цени, обявени в сайта на хотела www.merianpalace.com , както и описани в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.
  6. Допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена за нощувка и трябва да бъдат заплатени отделно при освобождаване на стаята.
  7. Хотелът не носи отговорност за:
   откраднати вещи на територията на Хотел Мериан Палас, както и към прилежащите към Хотел Мериан Палас  площи и помещения;
   за щети, причинени от и на трети лица;
  8. В стаите на Хотел Мериан Палас“  не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът  запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.
  9. Гостите на хотела следва да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.
  10. Хотел Мериан Палас не носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор. Всеки гост е длъжен да не оставя децата си без надзор на територията на Хотел Мериан Палас
  11. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.merianpalace.com , задължителни са разпоредбите на българското законодателство.